1 2 3 4 5 6 7 8

Циљеви

Циљеви Друштва се могу свести на сљедеће:

- дјеловање на повезивању грађана ради остваривања потреба у лакшем рјешавању економских, правних, социјалних, културних, образовних и других потреба;
- сарадња са надлежним институцијама Града Приједора, Републике Српске, Босне и Херцеговине и широм свијета ради обезбјеђивања средстава нужних за подршку и помоћ потребитима, размјена искустава и примјера добре праксе, умрежавање и сарадња на пројектима везаним за побољшање стања путне мреже, нисконапонске електро мреже, мреже водоснабдијевања, телефонске мреже, као и подршка свим скуповима из области културе сјећања, као што су Дан пробоја на Патрији, Дан сјећања на уморену и убијену дјецу у НДХ, и друго;
- залагање за израду и реализацију програма из пољопривреде, културе, здравља, социјалне политике, информисања, равноправности полова, спречавања насиља и криминалитета и заштите животне средине;
- помагање особама са умањеним могућностима и инвалидитетом;
- спровођење хуманитарних акција ради побољшања положаја социјално угрожених лица;
- развијање личних активности, афирмисање рада као гаранције бољег живота сваког појединца;
- представљање и очување локалне културне баштине кроз различите начине окупљања;
- организовање промоција књига, изложби слика, фотографија и рукотворина, музичких приредби, позоришних представа, филмских пројекција, креативних радионица, конференција, трибина, итд;
- залагање за очување породице и здравих стилова живота;
- чланство у организацијама у земљи и широм свијета, ако исте промовишу и подстичу јачање права и слобода жена, слободу мишљења, демократију и унапређење квалитета живота.

Околне цркве

  • Храм вазнесења Господњег у Јеловцу Доњем
  • Храм Свете Петке у Мљечаници
  • Храм Покрова Пресвете Богородице у Кнежици

Услужне дјелатности

  • Рибњак Завишић на ријеци Јеловачкој
  • Рибњак Радукић на ријеци Мљечаници
  • Ауто кућа Asha Auto на магистралном путу М-15


Поштанска адреса

Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Горњи Јеловац - Пут партизанског пробоја бб
79246 Кнежица
Република Српска / Босна и Херцеговина

E-пошта

patrija.info@gmail.com

Банковни рачун

Корисник: Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Банка: Raiffeisen Bank, Мајора Милана Тепића бб, 79000 Приједор
Број рачуна: 161-000-02620900-34
IBAN: BA391611000004039332
SWIFT: RZBABA2S