1 2 3 4 5 6 7 8

Циљеви

Завичајно друштво види своју улогу као спону да зближи идеје, повезаност и особе, да унаприједи мјесто које цијенимо и поштујемо, Јеловац. Повезаност доводи до рјешавања економских, правних, друштвених, културних, образовних и других потреба.
- Залагање за развој и спровођење програма у пољопривреди, здравству, социјалној политици, информисању, култури, људским правима, родној равноправности, превенцији криминала и насиља, те заштити животне средине.
- Рад на побољшању комуникације између владе, градова и приватних агенција за приступ доступним ресурсима. Налажење помоћи онима којима је потребна, сарадња на пројектима унапређења локалних путева, нисконапонских преносних система, водовода и телефонске мреже. Давање подршке меморијалним скуповима укључујући Пробој на Патрији 1942., Дан сјећања на убијену и уморену дјецу у независној држави Хрватској током Другог свјетског рата и др.
- Помагање особама са умањеним могућностима и инвалидитетом.
- Подршка и чување традиционалне културне баштине кроз окупљања, учења и прослављање веома дуге повезаности са овом земљом. Организовање промоција књига, музичких и позоришних представа, пројекција филмова, семинара, конференција, трибина и умјетничких изложби (слике, фотографије, рукотворине); припрема, уређивање и издавање властитих књига.
- Удруживање са другим асоцијацијама у земљи и иностранству ради подршке, промовисања и подстицања признавања равноправности жена, слободе мишљења, демократије, очувања породице и побољшања здравља и квалитета живота.

Околне цркве

  • Храм вазнесења Господњег у Јеловцу Доњем
  • Храм Свете Петке у Мљечаници
  • Храм Покрова Пресвете Богородице у Кнежици

Услужне дјелатности

  • Рибњак Завишић на ријеци Јеловачкој
  • Рибњак Радукић на ријеци Мљечаници
  • Ауто кућа Asha Auto на магистралном путу М-15


Поштанска адреса

Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Горњи Јеловац - Пут партизанског пробоја бб
79246 Кнежица
Република Српска / Босна и Херцеговина

E-пошта

patrija.info@gmail.com

Банковни рачун

Корисник: Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Банка: Raiffeisen Bank, Мајора Милана Тепића бб, 79000 Приједор
Број рачуна: 161-000-02620900-34
IBAN: BA391611000004039332
SWIFT: RZBABA2S

Број рјешења Основног суда у Приједору: Ф-1-28/21 од 27.04.2021.
Матични број: 11205305
ЈИБ: 4404731220008