1 2 3 4 5 6 7 8

Чланство

Чланство у Друштву је добровољно. Члан Друштва може бити свако физичко пунољетно лице које прихвата Статут и Програм рада Друштва по основу попуњене и лично потписане приступнице. Чланство је отворено за све (без ограничења по основу држављанства, нације, расе и вјере), који желе да се придруже овом вриједном подухвату. Чланство је добровољно за оне који могу да присуствују састанцима (видео линкови) и гласају у Скупштини, као и онима који желе да буду укључени на било ком нивоу којим могу да дају свој допринос.

Члан Друштва може бити редован и почасни.

Редован члан Друштва је у обавези да се придржава одредаба Статута и других аката, да извршава повјерене му задатке, а да при томе не запоставља своје обавезе у породици, школи, универзитету и радном мјесту.

Почасни члан Друштва може бити лице које није члан, а који својим активностима и учешћем даје значајан допринос у остваривању циљева и задатака Друштва, кога на приједлог предсједника Друштва прогласи Скупштина Друштва. Почасни члан Друштва може да присуствује свим скуповима које организује Друштво и да савјетодавно, без права гласа учествује у раду Друштва.

Члан Друштва има сљедећа права и дужности:

- бављење активностима које се организују у Друштву;
- да бира и да буде биран, као и да непосредно учествује у раду Друштва;
- извршавање одлука органа Друштва;
- предлагање нових видова активности и унапређење квалитета и садржаја рада Друштва;
- афирмисање рада и активности Друштва са својим примјерним понашањем у Друштву и ван њега.

Сваки редован и почасни члан Друштва се уписује у списак који се води електронски у МS Word табели, гдје су уписани: презиме, име; датум рођења, највиши степен окончаног образовања, број мобилног телефона и адреса е-поште.

Чланство у Друштву престаје:

- изјавом члана да више не жели бити редован или почасни члан Друштва,
- искључењем из чланства - крши Статут Друштва, акте Друштва и релевантне законске одредбе; те
- престанком живота редовног или почасног члана Друштва.

Сваки члан Друштва одговара за своје обавезе према Друштву које су настале за вријеме чланства у Друштву, а прије престанка својства члана Друштва.

Околне цркве

  • Храм вазнесења Господњег у Јеловцу Доњем
  • Храм Свете Петке у Мљечаници
  • Храм Покрова Пресвете Богородице у Кнежици

Услужне дјелатности

  • Рибњак Завишић на ријеци Јеловачкој
  • Рибњак Радукић на ријеци Мљечаници
  • Ауто кућа Asha Auto на магистралном путу М-15


Поштанска адреса

Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Горњи Јеловац - Пут партизанског пробоја бб
79246 Кнежица
Република Српска / Босна и Херцеговина

E-пошта

patrija.info@gmail.com

Банковни рачун

Корисник: Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Банка: Raiffeisen Bank, Мајора Милана Тепића бб, 79000 Приједор
Број рачуна: 161-000-02620900-34
IBAN: BA391611000004039332
SWIFT: RZBABA2S

Број рјешења Основног суда у Приједору: Ф-1-28/21 од 27.04.2021.
Матични број: 11205305
ЈИБ: 4404731220008