1 2 3 4 5 6 7 8

Организација

Друштво остварује своје циљеве и задатке као јединствена организација. У случају потребе Друшво може оснивати испоставе широм Босне и Херцеговине, као и у појединим државама на основу одлуке Скупштине. Одлуком о евентуалном оснивању испостава утврђује се њихов дјелокруг рада и начин унутрашње организације у складу са овим Статутом. Испоставом Друштва руководи вођа испоставе.

Ради остваривања циљева и спровођења задатака у Друштву се по потреби могу оснивати секције за поједине области дјеловања као нпр. пољопривреда, туризам, култура, итд. Одлуку о оснивању секција доноси Скупштина, а секцијом руководи вођа секције. Секције дјелују у оквиру програма и планова.

Органи Завичајног друштва Патрија Јеловац Приједор су:

- Скупштина Друштва
- Предсједник Друштва

Предсједник Друштва је уједно лице које је овлашћено за представљање и заступање Друштва.

Околне цркве

  • Храм вазнесења Господњег у Јеловцу Доњем
  • Храм Свете Петке у Мљечаници
  • Храм Покрова Пресвете Богородице у Кнежици

Услужне дјелатности

  • Рибњак Завишић на ријеци Јеловачкој
  • Рибњак Радукић на ријеци Мљечаници
  • Ауто кућа Asha Auto на магистралном путу М-15


Поштанска адреса

Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Горњи Јеловац - Пут партизанског пробоја бб
79246 Кнежица
Република Српска / Босна и Херцеговина

E-пошта

patrija.info@gmail.com

Банковни рачун

Корисник: Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Банка: Raiffeisen Bank, Мајора Милана Тепића бб, 79000 Приједор
Број рачуна: 161-000-02620900-34
IBAN: BA391611000004039332
SWIFT: RZBABA2S