1 2 3 4 5 6 7 8

Организација

Друштво остварује своје циљеве и задатке као јединствена организација. У случају потребе Друшво може оснивати испоставе широм Босне и Херцеговине, као и у појединим државама на основу одлуке Скупштине. Одлуком о евентуалном оснивању испостава утврђује се њихов дјелокруг рада и начин унутрашње организације у складу са овим Статутом. Испоставом Друштва руководи вођа испоставе.

Ради остваривања циљева и спровођења задатака у Друштву се по потреби могу оснивати секције за поједине области дјеловања као нпр. пољопривреда, туризам, култура, итд. Одлуку о оснивању секција доноси Скупштина, а секцијом руководи вођа секције. Секције дјелују у оквиру програма и планова.

При оснивању Друштва усвојен је Статут којим се дефинишу параметри и структура. Статут обезбјеђује да:

- Скупштина свих чланова усмјерава планирање, управља финансијама и усваја извештаје о пројектима и финансијама, бира и потврђује предсједника. О свим питањима пред Скупштином одлучује већина присутних чланова.

- Предсједник представља Друштво и бира се на четири године. Предсједник извршава одлуке Скупштине и има надзор над финансијама, има овлашћење да потписује дописе, позиве, пријаве, захтјеве, одлуке, уговоре, споразуме,... у име Друштва.

Предсједник Друштва је уједно лице које је овлашћено за представљање и заступање Друштва.

Околне цркве

  • Храм вазнесења Господњег у Јеловцу Доњем
  • Храм Свете Петке у Мљечаници
  • Храм Покрова Пресвете Богородице у Кнежици

Услужне дјелатности

  • Рибњак Завишић на ријеци Јеловачкој
  • Рибњак Радукић на ријеци Мљечаници
  • Ауто кућа Asha Auto на магистралном путу М-15


Поштанска адреса

Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Горњи Јеловац - Пут партизанског пробоја бб
79246 Кнежица
Република Српска / Босна и Херцеговина

E-пошта

patrija.info@gmail.com

Банковни рачун

Корисник: Завичајно друштво Патрија Јеловац Приједор
Банка: Raiffeisen Bank, Мајора Милана Тепића бб, 79000 Приједор
Број рачуна: 161-000-02620900-34
IBAN: BA391611000004039332
SWIFT: RZBABA2S

Број рјешења Основног суда у Приједору: Ф-1-28/21 од 27.04.2021.
Матични број: 11205305
ЈИБ: 4404731220008